dotacje dla stowarzyszeń

Środki finansowe z budżetu państwa nie zawsze są wystarczające na zaspokojenie potrzeb niektórych grup społecznych. Rolę tę przejmują najczęściej organizacje pozarządowe takie jak stowarzyszenia i fundacje. Organizacje te nie mają własnych dochodów, gdyż przepisy prawa zabraniają im prowadzenia działalności gospodarczej. Ich funkcjonowanie opiera się głównie na pracy społecznej ich członków i wolontariuszy.

Państwo w pewnym stopniu wspiera stowarzyszenia, ale większość środków na działalność pozyskują one z darowizn i dotacji. Dotacja to pomoc finansowa bezzwrotna, otrzymana na jakiś cel uwzględniony w statucie. Dotacje dla stowarzyszeń i innych organizacji pożytku publicznego pochodzą głównie z Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest opracowanie szczegółowego planu zamierzonego przedsięwzięcia. Musi on zawierać uzasadnienie celowości programu, grupę osób do których jest skierowany, czas trwania i przebieg poszczególnych etapów oraz preliminarz kosztów. Taki wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest przez komisję, która opiniuje projekt i przydziela środki.

Pochodzące z UE dotacje dla stowarzyszeń muszą być po zakończeniu programu szczegółowo rozliczone na podstawie sprawozdań, zdjęć i dokumentacji księgowej.

Pomocne w sporządzaniu wniosków o dotacje dla stowarzyszeń są regionalne punkty konsultacyjne. Można też korzystać z portalu internetowego, na którym znajduje się mnóstwo informacji dotyczących procedur ubiegania się o dofinansowanie, są też poradniki i oferty.

Działalność stowarzyszeń obejmuje różne sfery życia. Szczególnego wsparcia wymagają organizacje pożytku publicznego zajmujące się pracą na rzecz osób chorych lub niepełnosprawnych. Ich misją jest poprawa komfortu codziennego bytowania, oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Autorskie programy dla tych osób obejmują rehabilitację, zajęcia plastyczne i artystyczne, spotkania integracyjne.
Dotacje dla stowarzyszeń tego typu umożliwiają również prowadzenie szkoleń dla celów aktywizacji zawodowej osób o mniejszym stopniu niepełnosprawności.

euro

Grupą zawodową, która skupia się wokół różnego typu stowarzyszeń są
artyści – plastycy, muzycy, literaci, aktorzy, filmowcy. Wspierają one ich działalność poprzez dofinansowywanie projektów artystycznych, organizowanie spotkań autorskich, wernisaży, spektakli. Dotacje dla stowarzyszeń kulturalnych pozwalają na zakup materiałów plastycznych, wynajem pracowni lub sal koncertowych. Pomaga to w prezentacji działalności artystycznej szerokiej grupie odbiorców. Również stowarzyszenia naukowców mogą ubiegać się o dotacje na prowadzenie prac badawczych.

Źródłem dofinansowania stowarzyszeń mogą być również inne podmioty takie jak jednostki samorządowe; urząd marszałkowski, urząd miasta lub gminy. Każda instytucja mająca w swoim statucie zapis o udzielaniu wsparcia organizacjom non-profit może zostać donatorem. Można również ubiegać się o wsparcie w innych organizacjach pozarządowych krajowych lub zagranicznych. Jest to ważna informacja, ponieważ wnioskując o granty na realizację jakiegoś projektu ze środków Unii Europejskiej, trzeba zainwestować pewien procent wkładu własnego. Pieniądze na to można uzyskać od tych instytucji.

Aby zdobyć dotacje dla stowarzyszeń trzeba wykorzystać sporo inwencji i aktywności. Przede wszystkim opracowywane programy muszą spełniać wiele warunków. Powinny być na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i realizacyjnym. Muszą także dotyczyć ważnego społecznie celu.

dotacje

Ponadto, poszukiwanie donatorów wymaga dużego zaangażowania ze strony twórców przedsięwzięcia. Jednym ze sposobów jest zgłoszenie udziału w konkursie ogłoszonym w danej dziedzinie. Projekt musi być więc doskonale opracowany i oryginalny. Trzeba go też doskonale zaprezentować aby wyróżniał się spośród innych. Innym sposobem jest wykazanie własnej inicjatywy i zaoferowanie projektu instytucjom, które mogą być zainteresowane jego realizacją.

Dotacje dla stowarzyszeń nie muszą dotyczyć jedynie przekazaniu środków na okazjonalne projekty autorskie. Można również ubiegać się o takie dofinansowanie na działalność statutową stowarzyszenia; jego funkcjonowanie, wynajem oraz utrzymanie lokalu, zakup materiałów biurowych lub sprzętu oraz stałe programy.

Pomoc finansowa od różnych instytucji innych sponsorów na rzecz organizacji pożytku publicznego umożliwia realizowanie wielu szczytnych i ważnych dla naszego społeczeństwa celów. Dzięki niej zwiększa się szansa na rozwój kultury, nauki oraz systemu pomocy społecznej

[Głosów:1    Średnia:3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here