Czy obcokrajowiec może starać się o kredyt hipoteczny w Polsce?

0
1116

Z roku na rok Polska przyciąga coraz więcej obcokrajowców. W 2019 roku byli to głównie Ukraińcy, Białorusini, Gruzini, obywatele Indii i Mołdawii. Część z nich przyjeżdża z zamiarem zdobycia wykształcenia, dobrej pracy czy też osiedlenia się na stałe, co za tym idzie mogą oni być zainteresowani zakupem nieruchomości. Podobnie zresztą jak Polacy wyjeżdżający na zachód w poszukiwaniu dobrobytu i lepszej przyszłości. Ale czy cudzoziemcy mogą bez problemów zamieszkać w Polsce na stałe i kupić mieszkanie na kredyt?

Dla banku najważniejsza jest sytuacja ekonomiczna danego kredytobiorcy a nie jego pochodzenie w związku z czym również obcokrajowcy mogą się ubiegać o kredyt mieszkaniowy w Polsce. O ile jest to nieruchomość kupowana z przeznaczeniem na prywatne cele mieszkaniowe nie jest potrzebne żadne specjalne pozwolenie. Jednak starając się o kredyt hipoteczny obowiązują pewne formalności, których należy dopełnić. Dlatego Ukraińcy i inni obcokrajowcy chcący kupić mieszkanie na kredyt w Polsce powinni pamiętać o sprawach takich jak:

  1. Posiadanie karty stałego lub czasowego pobytu. Karta pobytu na dzień złożenia wniosku musi być ważna, a najlepiej gdy okres jej ważności opiewa na kolejne 12 miesięcy.
  2. Posiadanie numeru PESEL. Każdy cudzoziemiec powinien zadbać o nadanie mu numeru PESEL co zazwyczaj ma miejsce po zameldowaniu się na terenie Polski. Każdy formularz i wniosek kredytowy będzie wymagał podania numeru PESEL.
  3. Banki w standardowej procedurze wymagają okazania dowodu osobistego więc w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa konieczne będzie przedstawienie paszportu, aby potwierdzić tożsamość kredytobiorcy.
  4. Banki mają obowiązek rejestracji rezydencji podatkowej więc warto przygotować się na pytanie dotyczące kraju w jakim potencjalny klient rozlicza podatki. Preferowane jest oczywiście aby podatki były rozliczane w polskim Urzędzie Skarbowym.
  5. Jak w każdym innym przypadku bank będzie potrzebował oświadczenia o zarobkach, aby określić zdolność kredytową klienta. Najlepiej aby osoba z zagranicy była zatrudniona w Polsce na umowę o pracę, posiadała stały dochód oraz aby zatrudnienie trwało minimum rok. Aby to potwierdzić może być wymagany wyciąg z banku przedstawiający wpływy na konto z tytułu wynagrodzenia. Dlatego obcokrajowiec powinien posiadać konto w banku i dopilnować aby jego pensja była wypłacana przelewem na konto osobiste.

Sam przebieg formalności, procedura i rozpatrywanie wniosku o kredyt złożonego przez obcokrajowca przebiega tak samo jak w przypadku obywateli Polski. Jeżeli kredytobiorca potwierdzi swoją zdolność kredytową, uzyska wysoką ocenę scoringu kredytowego (ocena wiarygodności klienta ubiegającego się o kredyt) i przedstawi serię wymaganych dokumentów dotyczących jego osoby oraz wybranej nieruchomości to może śmiało składać wniosek o kredyt na mieszkanie. Oczywiście są to skomplikowane i wymagające procedury więc mogą budzić wątpliwości w każdym, bez względu na pochodzenie. Dlatego w przypadku wątpliwości i problemów ze zrozumieniem przepisów bankowych można skorzystać z pomocy Doradcy Kredytowego, który w profesjonalny sposób przeprowadzi kredytobiorcę z zagranicy przez każdy etap starania się o kredyt hipoteczny w Polsce.

Więcej informacji można znaleźć na blogu serwisu szukamykredytu.pl: https://szukamykredytu.pl/kredyt-hipoteczny-dla-obcokrajowca-w-polsce/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here