Dokumenty magazynowe

Przepisy ustawy z dnia 29 Września 1994r o rachunkowości określają zasady rachunkowości jaki sposób wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Każda firma posiadająca magazyn towarów musi zarządzać stanami magazynowymi, używając do tego specjalnych dokumentów, czyli tak zwane dokumenty magazynowe.

Dotyczy to wszelkich czynności wykonywanych na magazynie, czyli obrotem towarami. Dokumenty magazynowe dzielą się na dokumenty przychodowe oraz dokumenty rozchodowe, czyli te, które wychodzą z magazynu. Program magazynowy lomag.pl idealnie pozwala na zarządzanie magazynem.

Pierwszym dokumentem magazynowym, czyli przychodowym jest przyjęcie zewnętrzne tak zwany dokument PZ. Stosowany on jest przy zakupie oraz przyjęciu towaru. Dokument PZ wystawiany jest na podstawie dokumentu potwierdzającego dostawę na przykład zamówienie. Przyjęcie zewnętrzne jako dokument jest istotne przy dostawach niefakturowanych. Dokument przyjęcia zewnętrznego powinien zawierać numer dokumentu, datę jego wystawienia oraz przyjęcia towaru do magazynu, oznaczenie towaru, czyli jego nazwa, ceny za pojedynczą sztukę, łączną ilość towaru, dane osoby wystawiającej przyjęcie zewnętrzne oraz dane dostawcy. Zwieńczenie dokumentu są podpisy składające się, z podpisu osoby upoważnionej do wystawiania PZ, podpisu dostawcę i odbierającego towar. Dokumenty PZ nazywane są w zdrobnieniu jako „pezetki”.

Kolejnym dokumentem niezbędnym w każdym magazynie, jest przyjęcie wewnętrzne, czyli tak zwany PW. Dokument Ten stosowany jest głównie przy wydawaniu materiału od innego działu pochodzącego w skład jednej firmy. Czyli reguluje on przepływ materiałów wewnątrz przedsiębiorstwa. Dokument przyjęcia wewnętrznego powinien zawierać numerację dokumentu, datę jego wystawienia oraz przyjęcia towaru, nazwę opisową towaru, cenę jednostkową za sztukę, łączną ilość towaru, dane osoby wystawiającej oraz oczywiście podpisy osoby upoważnionej, dostawcy i odbierającego. Obrót tymi towarami następuje w obrębie przedsiębiorstwa, czyli wewnętrznie.

Zwrot wewnętrzny, czyli tak zwany w jest dokumentem rodzimym do dokumentów przyjęcia wewnętrznego, w tej sytuacji następuje zwrot towaru. W przypadku pobrania większej ilości towaru lub innej niezgodności co do ilości wystawiany jest dokument zwrotu wewnętrznego. Tak właśnie wygląda prowadzenie magazynu, wszystko musi być odnotowane.

Mało znany, lecz również ważny dokument to przesunięcie międzymagazynowe w skrócie tak zwane mm. Dzięki temu dokumentowi potwierdzamy przemieszczanie materiałów pomiędzy różnymi magazynami w obrębie jednej firmy. Czyli w przypadku zmiany miejsca towaru z magazynu nr 1 do magazynu nr 2 należy wystawić dokument o przesunięcie międzymagazynowym.

Wydawanie towaru na zewnątrz wiąże się z wystawieniem dokumentów o nazwie skróconej WZ. Jest to tak zwany dokument wydania towaru na zewnątrz z magazynu w związku z jego sprzedaniem lub tak zwanym nieodpłatnym przekazaniem. Taka czynność musi być ewidencjonowana za pomocą dokumentu wydania na zewnątrz. standardowymi elementami, które muszą znaleźć się na dokumencie WZ, jest numeracja dokumentów, data jego wystawienia oraz data wydania towaru, nazwa opisowa towaru, cena za sztukę, Łączna ilość towaru, dane wystawcy i odbiorcy oraz klasycznie podpisy osób upoważnionych do wystawiania tego dokumentu.

Materiały wydawane na potrzeby wewnętrzne firmy regulowane są poprzez dokument o rozchodzie wewnętrznym. Dokument Ten w skrócie po RW. Jest on niejako potwierdzeniem wydania towarów na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa. Wystawiany jest wewnętrznie przez jednostkę wydającą ten materiał. Elementy dokumentu RW mają nieco skomplikowaną strukturę opisową i zawierają numer dokumentu, datę jego wystawienia oraz datę wydania i przyjęcia towaru, dział lub oddział, do którego należy przypisać koszt towaru, numery kont, informacja skąd Pobrano oraz dokąd przekazano towar, czyli magazyn numer 1 do magazynu nr 2, numer indeksu lub nazwa opisowa towaru, ilość sztuk, cena jednostkowa i wartość w złotówkach, nr konta tak zwanego syntetycznego oraz pozostałą ilość towaru w sytuacji, gdy prowadzone są w firmie pełne Księgi rachunkowe. Dokument musi być opatrzony podpisami osoby wystawiającej oraz dostawcy i odbierającego.

Ułatwiające życie i oszczędzające czas programy do magazynów, są niezastąpionymi narzędziami utrzymania porządku oraz wypełniania norm prawnych.

[Głosów:2    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here