dotacje dla firm

Państwo polskie znacząco wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu, że to one stanowią filar gospodarki i zasługują na szczególną opiekę ze strony organów administracji publicznej. Warty uwagi jest fakt, że nabór wniosków o przyznanie pomocy odbywa się niemal każdego miesiąca.

Sprawia to, że w wielu branżach możliwe jest pozyskanie znacznej ilości środków na prowadzenie działalności gospodarczej. Szczególnie wspierane są przedsiębiorstwa, które zajmują się produkcją najbardziej potrzebnych ludziom dóbr, takich jak pieczywo chrupkie, przetwory mleczne czy nabiał. Duże znaczenie ma fakt, że na rynkach lokalnych właśnie takie przedsiębiorstwa działają najlepiej.

Dotacje dla firm stanowią podstawowy filar pomocy udzielanej przez państwo

Stanowią one bardzo poważne narzędzie znacząco wpływające na bieżące funkcjonowanie gospodarki narodowej. Każdy powinien wiedzieć, jakie wnioski należy złożyć, aby otrzymać określony profil pomocy. Największe znaczenie ma dotacja, która jest przyznawana nowo powstałym przedsiębiorcom przez Urząd Pracy. Jej wysokość sięga nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Ważne jest przy tym, że nie podlega ona zwrotowi. Co do zasady przedsiębiorca może ze środków zakupić wszystkie potrzebne mu dobra, w tym sprzęt komputerowy i biurowy. Dzięki temu możliwe jest sfinansowanie zakupu urządzeń i maszyn, które niezbędne są przy prowadzeniu danej działalności gospodarczej.

Warto pamiętać, że aby skutecznie ubiegać się o dotację z Urzędu Pracy, niezbędne jest legitymowanie się statusem osoby bezrobotnej. W tym celu niezbędna jest rejestracja w urzędzie. Może jej dokonać każdy obywatel polski, który nie posiada żadnych źródeł przychodów.

firma i dotacje

W przypadku, gdy osiągnie w danym miesiącu rozliczeniowym dochód, powinien poinformować o tym urząd, który go z listy bezrobotnych skreśli. Ważne jest, aby utrzymywać status osoby bezrobotnej w całym okresie ubiegania się o dotację ze środków starostwa powiatowego właściwego ze względu na położenie urzędu. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwe skuteczne uzyskanie środków na założenie firmy.

Firma, która działa na podstawie wskazanej dotacji, powinna funkcjonować przynajmniej przez rok. Jest to warunek konieczny, aby środki nie podlegały zwrotowi. Ponadto niezbędne jest przedstawienie pracownikom urzędu wszelkich rachunków i faktur, które wykazują nabycie określonych dóbr. W sytuacji, gdy nie będzie to możliwe, kwota dotacji nieudokumentowana będzie musiała zostać zwrócona. Na ogół jednak urzędy kierują się bezproblemowym podejściem, które sprawia, że nie jest to konieczne. Wystarczy wystąpić do kontrahentów o złożenie zeznań, z których będzie wynikał fakt zawarcia transakcji handlowej.

Istnieją również dotacje ze środków europejskich, które przyznawane są sporym zakładom pracy na sfinansowanie nowych stanowisk pracy. Trzeba przyznać, że jest to bardzo ciekawy mechanizm, ponieważ umożliwia zatrudnienie większej liczby osób w zakładzie.

Dzięki temu gospodarka zyskuje dodatkowe daniny z tytułu nowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ponadto z tego faktu zadowolone są urzędy skarbowe, ponieważ większa liczba pracowników generuje wyższe obowiązki podatkowe. Można powiedzieć, że dotacje tego typu znacząco napędzają gospodarkę, co w wieloletniej perspektywie jest bardzo korzystne.

dotacje

Warto nadmienić, że obecnie można ubiegać się również o dotacje na innowacje, takie jak maszyny czy urządzenia najnowszej technologii. Korzystają z tego w głównej mierze zakłady produkcyjne, które dzięki takim maszynom mogą z powodzeniem produkować znacznie większe ilości produktów. Takie dobra mogą trafiać na eksport, co znacząco zwiększy należności celne oraz skarbowe. Duże znaczenie ma fakt, że do obsługi nowoczesnych maszyn niezbędne jest zatrudnienie wykwalifikowanego personelu. Sprawia to, że fachowcy w danych dziedzinach mogą znaleźć dobrze płatną pracę.

Funkcjonują również liczne programy pomocowe, takie jak bony stażowe czy roboty interwencyjne. Są one przeznaczone dla osób, które chcą nabyć swoje pierwsze doświadczenie zawodowe. Takie instytucje prawa pracy są jednak bardzo korzystne dla pracodawcy, ponieważ mogą oni uzyskać pomoc dobrze wykwalifikowanych pracowników zupełnie za darmo.

Ponadto w sytuacji, gdy zdecydują się zatrudnić daną osobę po upływie stażu lub robót interwencyjnych, będą mogli z powodzeniem ubiegać się o redukcję kosztów zatrudnienia. Takie mechanizmy również dają gospodarce wiele wymiernych korzyści, ponieważ pracodawcy chętniej korzystają z możliwości zwiększenia zatrudnienia w firmie.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here