Psychologia online: Szkolenie i promocja dobrostanu psychicznego

0
1133

W celu zmniejszenia objawów lęku i depresji rozpowszechnionych wśród populacji, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Centers for Disease Control and Prevention zaproponowały konkretne wytyczne dotyczące prawidłowego korzystania z ochrony zdrowia, mające na celu zminimalizowanie dystresu związanego z wykonywaniem zawodów związanych z opieką zdrowotną.

Jednocześnie, w konsekwencji pojawiających się problemów, psychoterapeuci w Inowrocławiu udzielali wsparcia psychologicznego online, wychodząc naprzeciw wyzwaniom technologicznym. Zgodnie z postępem technologicznym, organizacje zawodowe promowały konkretne wytyczne i polityki związane z ochroną klienta, prywatnością, badaniem, oceną i rozwojem produktów samopomocy. Rozwój technologiczny w dziedzinie zdrowia psychicznego zapowiada przyszłe trendy, które obejmują „inteligentne” urządzenia mobilne, przetwarzanie w chmurze, wirtualne światy, wirtualną rzeczywistość i gry elektroniczne jako uzupełnienie tradycyjnych narzędzi psychoterapii. W tej perspektywie ważne jest, aby pomóc przyszłym pokoleniom psychologów i pacjentów współpracować w potencjalnych obszarach wzrostu, poprzez edukację i szkolenia na temat korzyści i skuteczności telepsychologii.

Rzeczywiście, potrzebna jest większa świadomość potencjału usług online, zbadanie głównych różnic pomiędzy urządzeniami (czat, konsultacje wideo- audio, itp.), aby wykorzystać je w odniesieniu do konkretnych celów określonych przez specjalistę. Na przykład, Serwis Psychologii Online przeprowadził badania w oparciu o usługę helpdesk na Facebooku. Usługa ta pomagała ludziom w zwracaniu się o pomoc psychologiczną, pracując nad ich osobistą motywacją. W tym samym czasie inny helpdesk na Skype zapewniał niektóre sesje psychologiczne za pośrednictwem kamery internetowej. W tej linii telecounseling jest rozproszoną metodą online wykorzystywaną przez doradców i psychologów podczas ostatniej pandemii.

Jednym z przyszłych celów publicznych i prywatnych organizacji psychologicznych powinno być promowanie specyficznego szkolenia dla psychologów i psychoterapeutów, z następującymi celami: rozwijanie podstawowych umiejętności w zakresie zarządzania skutkami pandemii i sytuacji kryzysowych; oraz uwrażliwienie pacjentów na relację terapeutyczną online, przedstawienie głównych zasad i korzyści płynących z tego procesu. Na tej linii znaczącym przykładem jest Virginia Commonwealth University (VCU), który zaproponował doktoraty z telepsychologii, mając na celu szkolenie przyszłych psychologów w zarządzaniu psychologicznymi skutkami pandemii poprzez usługę psychologiczną online. Usługa świadczona przez VCU okazała się skuteczna w zmniejszaniu lęku, depresji i odzyskiwaniu zdrowia w szpitalu . Jak wykazano, telepsychologia odgrywa kluczową rolę w poprawie opieki zdrowotnej. Usługi psychologiczne online pozwalają uniknąć barier geograficznych i mogą stać się użytecznym zintegrowanym narzędziem uzupełniającym tradycyjną psychoterapię.

Również w Inowrocławiu wiele gabinetów psychoterapeutów prowadzi zajęcia online, jak choćby oferta gabinetu psychoterapii w Inowrocławiu, niemniej w wyniku poluzowań obostrzeń związanych z Covid-19, coraz więcej pacjentów wybiera spotkania twarzą w twarz.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here