Rodzaje funduszy ETF

Na giełdach całego świata istnieją fundusze ETF emitujące akcje, kopiujące indeksy lub całe sektory. Istnieją także fundusze ETF posiadające w portfelu akcje spółek z sektora lotniczego, z rynku naftowego czy sektora IT. Nic w tym dziwnego. Fundusze ETF z zasady bardzo się od siebie różnią ze względu na rodzaj aktywów, które znajdując się w ich portfelu. Możemy wyróżnić ETF ukierunkowane np. na towary, akcje, obligacje, indeksy lub kryptowaluty, przy czy, każdy z nich posiada aktywa bazowe z wybranego rynku, a jego wartość zawsze zależy od rozwoju segmentu jako całości.

Towarowe fundusze ETF

Fundusze tego typu opisują cenę towaru, a ich portfolio może zawierać m.in. akcje spółek, które dany towar produkują lub przetwarzają, kupione kontrakty futures na towary, a także towary kupione bezpośrednio na rynku spot. Towarem w tym przypadku mogą być np. metale szlachetne, produkty rolne lub ropa naftowa. Jeśli chcesz handlować funduszami ETF, odwiedź stronę Saxo Bank Polska i uzyskaj dostęp do ponad 3000 funduszy z całęgo świata. 

Fundusze towarowe można jeszcze dalej podzielić według aktywów znajdujących się w ich portfelu. Z reguły, choć nie zawsze, takie fundusze posiadają fizycznie towary. Dość często raktyką jest zakup takich towarów za pomocą kontraktów terminowych futures. 

Sektorowe fundusze ETF

Fundusze sektorowe składają się z akcji spółek w ściśle określonym sektorze i działają na tych samych zasadach co ETFy indeksowe. Najchętniej monitorowanymi sektorami są obszary finansowe, sektor zdrowia, biotechnologii, energetyczny i sektor technologii.

Sektorowe ETF dzielą się na podsektory regionalne. Można tu wyróżnić m.in. sektor transportu w USA lub np. sektor konsumencki w Rosji. Stosunkowo łatwo można inwestować w takie sektory właśnie przy użyciu ETF. 

Walutowe fundusze ETF

Walutowe fundusze ETF kopiują rynek określonych walut. Mogą to być zarówno fundusze, które kopiują zaledwie jedną walutę, ale również fundusze kopiujące cały koszyk walut. Inwestorzy, którzy zarządzają takimi funduszami z reguł kupują kontrakty terminowe futures na waluty, a tutaj, tak samo jak w przypadku ETF towarowych, można się spodziewać dopasowanego contango.

Walutowe fundusze ETF posiadają niekiedy tzw. depozyty gotówkowe w wybranej walucie. W tej grupie, do najbardziej popularnych kontraktów na waluty należą  między innymi US Dollar Money Market, a także Currency Shares Euro Trust. 

Lewarowane fundusze ETF

Taki typ funduszów ETF odzwierciedla kształtowanie się cen wybranych portfeli bazowych, jednak tylko przy współczynniku dźwigni będącego ich integralną częścią. Tym samym reagują one na zmiany cen z wysoką wrażliwością.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here