przedszkole

Twoje dziecko właśnie idzie do przedszkola i czekają Cię spore wydatki z tym związane?

Sprawdź czy przysługuje Ci dofinansowanie do przedszkola

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przedszkolach dzieciom do lat 5 zapewnia się pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki od godz. 8:00 do 13:00, za każdą kolejną godzinę rodzice muszą zapłacić złotówkę (dawniej dwa złote). Przy okazji nowelizacji zdecydowano również, że rodzice nie będą płacić za dodatkowe zajęcia. W niektórych gminach opłaty ustalane są lokalnie, np. w Warszawie decyzją władz stolicy od 1 września 2017 r. rodzice nie płacą za pobyt dziecka w przedszkolu. W zależności od wielu czynników wyżywienie dziecka waha się między 4 a 7 złoty za dzień (czynniki decydujące prócz lokalizacji to ilość wykupionych posiłków oraz catering)

W zależności od Twojego miejsca zamieszkania przysługuje Ci dofinansowanie uzależnione od dochodów l sytuacji materialnej. W przypadku trudnej sytuacji finansowej możesz liczyć na gminny (lub miejski) ośrodek pomocy społecznej. W takim przypadku odwiedzi Cię pracownik opieki społecznej i wyliczy kwotę dotacji. Finansuje się w ten sposób przede wszystkim wyżywienie dziecka w przedszkolu a w wyjątkowych sytuacjach cały pobyt.

Na dopłaty do przedszkola mogą również liczyć pracownicy firm, które takie dofinansowanie przewidują w swoim budżecie w ramach zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.
Pracodawca może zarówno dofinansować opłaty związane z korzystaniem z usług opieki nad dziećmi w przedszkolach, jak również może prowadzić takie placówki, gdyż są one w ustawowym wykazie zakładowych obiektów socjalnych, które pracodawca może tworzyć ze środków ZFŚS.

Natomiast pracodawca nie ma ustawowego obowiązku refundacji wydatków pracownika na opiekę nad małymi dziećmi. Zgodnie z nowelizacją ustawy podatkowej pracodawca może te dopłaty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie na każde dziecko pracownika uczęszczające do przedszkola – kwoty 200 zł.

w przedszkolu

Na dofinansowanie mogą liczyć też osoby zakładające przedszkole: gminy, organizacje pozarządowe jak i prywatni przedsiębiorcy. Istnieją dwa rodzaje dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Pierwsze infrastrukturalne, obejmuje remont budynku czy pomieszczeń, dostosowanie go do wymogów prawnych. Drugi rodzaj to wsparcie działania placówki: doposażenie i remont placówki oraz przez 12 miesięcy opłaty za wszystkie koszty jej funkcjonowania m.in. materiały do pracy, pensje nauczycieli, opiekunów i pozostałego personelu, wyżywienie dzieci i czynsz i inne koszty utrzymania lokalu.

Wymagania, jakie stawiane są osobie wnioskującej o dotacje to między innymi odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego typu placówki i w działalności na terenie, na którym planujemy ją otworzyć. Problem braku doświadczenia zawsze jednak można rozwiązać angażując w projekt Partnera który je posiada np. przedszkole funkcjonujące w okolicy, które będzie nas wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem.

W napisaniu wniosku, przygotowaniu dokumentacji oraz rozliczeniu projektu pomóc nam może specjalista w zakresie starania się o fundusze, który wesprze nas przez cały proces załatwiania wszystkich niezbędnych formalności.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej również oferuje dofinansowanie dzięki programowi Maluch Plus. Jest to inicjatywa rządu, a jego celem jest rozwój instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat: żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na stworzenie przedszkola, klubu lub innej placówki, gdzie dzieci będą spędzać czas, kiedy ich rodzice są w pracy lub mają inne obowiązki.

dofinansowanie do przedszkola

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw), osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (w tym uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów), które mogą ubiegać się o środki na tworzenie nowych miejsc opieki i zapewnienie funkcjonowania tych miejsc, a także samo utworzenie miejsc; zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki utworzonych przez gminy przy udziale środków z programu; tworzenie nowych miejsc opieki przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie) i zapewnienie funkcjonowania tych miejsc, a także ich utworzenie.
Aby zgłosić się do programu należy wypełnić odpowiedni formularz oferty, które dostępne są na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here