Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, zarówno przed obywatelami jak i władzami lokalnymi oraz krajowymi, otworzyły się możliwości sfinansowania wielu projektów, na które wcześniej brakować mogło (i zazwyczaj brakowało) środków.

Wszelkiego rodzaje dotacje, subwencje oraz projekty, współrealizowane z Unią Europejską, pozytywnie wpłynęły na rozwój Polski zarówno pod względem estetycznym jak i pod względem gospodarczym.

Czym jest dotacja? Z reguły jest to bezpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa

Najczęściej dotacja udzielana jest przez państwo różnego rodzaju podmiotom (samorządowym, podmiotom fizycznym, itp.). Dotacja ma charakter uznaniowy, a więc o jej otrzymaniu decyduje spełnienie odpowiednich warunków i ocena zasadności dotacji.

Dzięki dotacjom wiele gmin usprawniło węzły komunikacyjne, poprawiło infrastrukturę, czy choćby doprowadziło kanalizację do domostw mieszkańców. Jednostki terytorialne czy rząd otrzymują dotacje specjalnego rodzaju. Jest to dotacja celowa, a więc przeznaczona na finansowanie zadań: z zakresu administracji rządowej i innych zadań, zleconych jednostkom terytorialnym przez ustawy; ustawowo określonych zadań, w głównej mierze dotyczących mecenatu nad kulturą i sztuką.

Realizowane przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego, finansowanie obecnych zadań jednostki samorządowej, zadania agencji wykonawczych, zadań zleconych organizacjom pozarządowym czy też dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Unia Europejska prowadzi wiele programów dotyczących dotacji. Obecnie trwa faza, w której w szczególności, kraje unijne powinny skupić się na rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju regionalnym, sprawach społecznych oraz nad gospodarką morską i rybacką. W poprzednich perspektywach Unia również skupiała się głównie na rozwoju obszarów wiejskich oraz rozwoju regionalnym. Niepodważalnie są to najważniejsze obszary zainteresowania – bardzo często obszary wiejskie czy poszczególne regiony są zdecydowanie poniżej przeciętnej.

dotacja celowa

Problem ten dotyczy przede wszystkim biedniejszych Państw członków

Dotacje pozwoliły na rozwój takich obszarów. Miejscowości są lepiej skomunikowane, posiadają odpowiednie zaplecze infrastrukturalne: drogi komunikacyjne, doprowadzona bieżąca woda i kanalizacja. Również otoczenie miejscowości ulega zmianom – budowane są drogi rowerowe, parki są rewitalizowane. Wszystko to sprawia, że w tego typu miejscach żyje się lepiej, bardziej komfortowo. Za wiele z projektów odpowiada dotacja celowa, będąca obecnie fundamentem inwestycji gmin, powiatów i województw w całym kraju.

Dotacje aktywizują również bezrobotnych

Od samego początku obecności Polski w Unii Europejskiej, działały dotacje na otwarcie własnego biznesu. Posiadając odpowiedni biznesplan i status bezrobotnego, otrzymać można było różne kwoty. Dotacje pozwoliły wielu osobom przekuć własne hobby w dochodowy biznes. Warunkiem, który musiał spełnić każdy wnioskujący było utrzymanie biznesu minimum przez rok. W przeciwnym wypadku dotacja mogła zostać odebrana (co zazwyczaj oznaczało konieczność zwrotu otrzymanej kwoty, a nie sprzętu, który został za nią kupiony).

Również przedsiębiorstwa skorzystała z dobrodziejstw Unii. Wiele firm znacznie poważniej zaczęło traktować warunki środowiskowe, które dzięki dotacjom możliwe były do poprawienia stosunkowo niewielkim kosztem.
Wspólnota Europejska nagradzała również nowe, innowacyjne pomysły i projekty. Przedsiębiorstwa, które wykazały się tego typu inicjatywą mogły uzyskać dofinansowanie nawet do 80% przedsięwzięcia.

dotacja

Początkowe lata członkostwa w Unii Europejskiej były dla Polski latami rozwoju państwa. Wynikało to również z tego, że Polska płaciła za członkostwo mniej niż uzyskiwała. Obecnie państwo wkroczyło w etap płatnika netto – wpływy do Unii z Polski są wyższe niż otrzymywane dotacje. Niemniej, każda dotacja celowa, którą otrzymamy w przyszłości, wciąż będzie bardzo pożądana i spowoduje dalszy rozwój państwa. Z rozwojem tym łączy się zwiększenie komfortu zwykłego, szarego obywatela.

Jak łatwo zauważyć, dotacje unijne, niezależnie czy jest to dotacja celowa przeznaczona dla władz, czy dotacje z odpowiednich funduszy, czy dotacje dla poszczególnych osób – mają one pozytywny wpływ na kraj, stymulują rozwój i zwiększają komfort życia. Niezależnie od tego czy Polska jest płatnikiem netto czy brutto, dotacje pozwalają na przyspieszenie rozwoju, a co za tym idzie, powoli ukierunkowuje prace na rzecz badań i rozwoju, które to zawsze były kołem zamachowym każdego państwa aspirującego do bycia państwem rozwiniętym.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here