rozwój firmy

Rozwój przedsiębiorstwa nie jest możliwy bez stałego dopływu środków finansowych. Tym samym niezwykle ciężka sytuacja występuje wtedy, gdy nastąpił przestój w produkcji. Polega on na tym, że pracownicy nie przychodzą do zakładu pracy z powodu braku możliwości jej wykonywania. Tym samym przedsiębiorstwo ponosi znaczne straty, które niezwykle ciężko jest zrekompensować.

Aby było to możliwe, niezbędne wydaje się być skorzystanie z pomocy publicznej. W takiej sytuacji konieczne jest jednak spełnienie wielu wymogów o charakterze formalnym i proceduralnym. Oznacza to konieczność toczenia długotrwałej batalii przed urzędem, która może zakończyć się porażką. W wielu jednak sytuacjach jest to jedyna droga, aby zakład pracy mógł nadal funkcjonować.

Istotnym rozwiązaniem z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy wydają się być dotacje na rozwój firmy. Co do zasady stanowią one pomoc publiczną, więc są obwarowane licznymi wymaganiami. Przede wszystkim podlegają one ścisłemu nadzorowi ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji. Organ ten bada, czy państwowe gremia nie nadużyły swoich uprawnień i czy przyznana dotacja nie narusza reguł uczciwych konkurencji. Na ogół jednak taki mechanizm interwencyjny jest w pełni dopuszczalny, co sprawia, że firmy z przejściowymi problemami finansowymi ochoczo z nich korzystają.

Dobrze jest pamiętać o kilku kwestiach o elementarnym znaczeniu

Przede wszystkim jedynie firmy, których produkty lub usługi cechują się najwyższą jakością, mogą ubiegać się o pomoc dotowaną ze środków publicznych. Wynika to z faktu, że z roku na rok pojawia się coraz większa liczba przedsiębiorstw, które promują niską jakość oferowanych produktów lub usług.

dotacje na rozwój firmy

Jest to sytuacja zdecydowanie niekorzystna z punktu widzenia konsumenta, ponieważ jest on zobligowany płacić za bubel, który przy pierwszym użyciu rozleci mu się w dłoniach. Dlatego zdecydowanie zaleca się, aby państwo wspierało jedynie przedsięwzięcia, które są w pełni użyteczne dla gospodarki narodowej oraz ludzi. Tym samym praktyka wychodzi naprzeciw tym potrzebom i promuje wysoką jakość produktów.

Każdy przedsiębiorca ubiegający się o dotację musi złożyć w urzędzie określone dokumenty. W pierwszej kolejności niezbędne jest zrobienie kserokopii księgi przychodów i rozchodów. Jest to podstawowy dokument rozliczeniowy, który świadczy o kondycji finansowej danej firmy. Należy mieć jednak na uwadze, że niektóre przedsiębiorstwa nie są zobowiązane do jej prowadzenia. W takiej sytuacji niezbędne jest zaangażowanie do sprawy notariusza, który wykona odpis zupełni księgi rachunkowej. Taka czynność jest obarczona koniecznością uiszczenia opłaty stałej, jednak jest ona tak niska, że żaden przedsiębiorca nie powinien mieć problemów z jej zapłatą.

Bardzo ważne jest także, aby dostarczyć komplet faktur rozchodowych z okresu ostatnich trzech miesięcy. To właśnie z nich będzie wynikać, czy kontrahenci firmy wpłacają na bieżąco swoje zobowiązania oraz jakie są rokowania na pomyślne przejście procedury restrukturyzacji w przypadku jej ogłoszenia.

Duże znaczenie ma fakt, że obecnie nie ma większych problemów z znalezieniem prawnika, który podejmie się sprawy tego typu. Tym samym przeprowadzenie restrukturyzacji w ramach danego działu przedsiębiorstwa bądź jego działu może iść w parze z wystąpieniem o dotację na renowację określonych urządzeń.

mała firma

Otrzymana od organu państwowego dotacja nie może być wydana w sposób arbitralny. Są to środki finansowe o charakterze celowym, co oznacza, że konieczne jest skrupulatne wykazanie, na co zostały w całości przeznaczone. Tym samym konieczne jest zbieranie faktur oraz innych dokumentów księgowych, z których będzie wynikała ich użyteczność.

Dobrze jest pamiętać, że bez odpowiedniego podejścia do tego tematu można narazić się na odpowiedzialność karnoskarbową. Aby tego uniknąć, dobrze jest skorzystać z pomocy profesjonalnego księgowego. Jest to fachowiec, który doskonale orientuje się w arkanach sztuki rachunkowej, a co za tym idzie – będzie w stanie obsłużyć całą transakcję na wymaganych prawem warunkach.

Po wydaniu wszystkich pieniędzy otrzymanych tytułem bezzwrotnej dotacji niezbędne jest złożenie w stosownym terminie sprawozdania finansowego. Jest ono rozpatrywane przez organ udzielający pomocy. W dobrym tonie jest, aby główny księgowy podpisał ten dokument. Dzięki temu możliwe będzie łatwe określenie, kto jest odpowiedzialny za jego wykonanie. Jeżeli organ administracji publicznej nie wniesie żadnych zastrzeżeń do sprawozdania, możliwe będzie jego ogłoszenie.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here